MÍSTOPŘEDSEDA

jméno: Luboš Pánek

tel: +420 750 025 456

e-mail: paneklub@seznam.cz